Polityka prywatności

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wobec Klientów oraz Kontrahentów Amicus Stanisław Mazurek z siedzibą główną Al. Jerozolimskie 83/31 02-001 Warszawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy Informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Amicus Stanisław Mazurek z siedzibą główną w 02-001 Warszawa ul. Al. Jerozolimskie 83/31
 2. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować z nami za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Amicus Stanisław Mazurek ul. Aleje Jerozolimskie 83/31 02-001 Warszawa oraz e-mail: rodo@amicus.com.pl
 3. Państwa dane osobowe przez Amicus Stanisław Mazurek przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej w celu zawierania i realizacji umowy sprzedaży (sporządzanie ofert, wystawianie faktur, prowadzenie rozliczeń, wymiana korespondencji), utrzymywania kontaktów handlowych oraz świadczenia usług . Dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom Administratora oraz podmiotom współpracującym z Amicus Stanisław Mazurek z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 83/31 02-001 Warszawa w celach niezbędnych dla realizacji Państwa zleceń, w tym w szczególności dostawy zamówionych towarów, korespondencji, realizacji płatności i obsługi reklamacji.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt.4 powyżej oraz wymagany odrębnymi przepisami prawa. Po zakończeniu stosunku umownego dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Zasadniczo są to prawne obowiązki dokumentowania i przechowywania, uregulowane między innymi w kodeksie handlowym oraz w ordynacji podatkowej.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Amicus Stanisław Mazurek z siedzibą przy ul. Aleje Jerozolimskie 83/31 02-001 Warszawa Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  6.1.Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
  6.2.Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  6.3.Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  6.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,
  6.5.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
  6.6.Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 7. W sytuacjach, w których przetwarzanie P Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy (realizacji zamówienia).
 9. Informujemy iż My jako Administrator Państwa danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Amicus Logo - Lakiery do drewna

Projekt i realizacja: